Produkty

Płynny ciekły amoniak


Glowne wlasciwosci i zakres stosowania

GOST 6221-90
Wzór chemiczny NH3

Indeksy fizyczne i chemiczne

 

Marki

А

Аk

B

Udział masowy amoniaku,%, nie mniej niż

99,9

99,6

99,6

Udział masowy azotu,%, nie mniej niż

-

82

82

Udział masowy wody (pozostałość po odparowaniu),%

-

0,2-0,4

0,2-0,4

Udział masowy wody (metoda Fishera),% nie więcej niż

0,1

-

-

Stężenie masowe oleju, mg / dm3, nie więcej niż

2

2

8

Stężenie masowe żelaza, mg / dm3, nie więcej niż

1

1

2

Udział masowy całkowitego chloru, mln-1 (mg / kg), nie więcej niż

-

0,5

-

Udział masowy tlenku węgla (IV), mln-1 (mg / kg), nie więcej niż

-

30±10

-

Uwaga:

Udział masowy wody w ciekłym amoniaku klasy Ak, transportowanej w zbiornikach i klasie B mniejszej niż 0,2%, jest dozwolony i dostosowany do 0,2-0,4% w zakładach przy portowych.

Opakowanie

Ciecz amoniakalna jest transportowana w specjalnych amoniakowych zbiornikach kolejowych i samochodowych, w stalowych cylindrach.

Gwarantowane zycie magazynowe

1 rok od daty produkcji