Produkty

Zelazokrem


Żelazokrzem - stop krzemu z żelazem, stosowany jest, jako odtleniacz i dodatek stopowy w produkcji stali. Żelazokrzem jest również stosowany, jako środek redukujący w przygotowaniu różnych metalów i stopów w procesie krzemionkowym.

Jest szeroko stosowany w wytopie, dla stali sprężystych, dla stali odpornych na korozję i ciepło, stali elektrotechnicznych, mieszanin termitów.

Krzem, który znajduje się w kompozycji żelazokrzemu, przyczynia się do wzrostu wytrzymałości, uzysku i elastyczności. Zmniejsza również wytrzymałość, zwiększa odporność stali na utlenianie. Krzemionka stalowa jest szeroko stosowana do produkcji resorów sprężynowych, a żelazo transformatorowe z krzemem jest doskonałą podstawą do produkcji elektrotechniki.

Żelazokrzem wpływa na stal w następujący sposób:

zwiększa perforację;

normalizuje temperaturę wyżarzania;

wzmacnia siłę i twardość;

zmniejsza plastyczność;

zwiększa odporność procesu utleniania.

zwiększa wielkość ziaren materiału, czym wyższa zawartość tej substancji, tym większa ziarnistość;

Najczęściej stal zawiera około 0,35% Si. Wraz ze wzrostem poziomu krzemu w stopie, stal może zostać sklasyfikowana, jako domieszkowany związek krzemu.

1,30-2% Si. Ta zawartość procentowa substancji w stopie zwiększa granice elastyczności i płynności. Wzmacnia również zdolność materiału do kurczenia się i rozszerzania w momencie wysokiej odporności na uderzenia. Taki odsetek występowania żelazokrzemu umożliwia otrzymanie stali konstrukcyjnej.

2,5-4,2% Si i mniej niż 1% węglowodoru. Główną cechą wyróżniającą takiego stopu jest niski poziom magnetyzmu, który umożliwia wykorzystanie go do produkcji części ruchomych do maszyn i transformatorów

Stop ten służy do zwiększania parametrów wytrzymałościowych gotowej stali. Jest także skutecznym odtleniaczem i dodatkiem stopowym dla różnych stopów. Dzięki temu składnikowi materiał zyskuje odporność na wysokie temperatury i korozję, elastyczność i wytrzymałość, płynność i odporność na rozdarcia.

Głównym dostawcą żelazokrzemu naszej firmy jest PJSC "Zaporozhye Ferroalloy Plant", Ukraina, Zaporozhye (ZFZ)

ZFZ produkuje żelazokrzem, produkt ten ma zróżnicowaną zawartość krzemu i granulometryczną teksturę.

Różnorodność zawartości krzemu:

FeSi 45

FeSi 58

FeSi 65

FeSi 70

FeSi 75

Tekstura granulometryczna:

Frakcje: 0-5 mm, 10-50 mm, 10-80 mm, 10-100 mm, 0-300 mm.

Granulometryczna tekstura żelazokrzemu powinna odpowiadać frakcji ziarna podanej w poniższej tabeli.

Frakcja ziarna

Rozmiar kawałków żelazokrzemu, mm

Masa frakcji sztuk według wielkości w przesyłce,%

Maksymalny rozmiar nadwymiarowych elementów dla średnich pomiarów w trzech wymiarach, mm

Nie przekroczono

nadziarno

podziarno

1

Od 20 do 200 włącznie

10

10

300

2

Od 20 do 100 włącznie

10

10

200

3

Od 5 do 100 włącznie

10

10

200

4

Od 5 do 50 włącznie

10

10

100

5

Od 5 do 25 włącznie

10

15

50

6

Od 0 do 300 włącznie

10

350

Żelazokrzem-wytopiony przez przedsiębiorstwo, spełnia wymagania standardów państwowych Ukrainy 4127: 2002, zatwierdzonych i wprowadzonych w życie na mocy standardu państwowego Ukrainy z dnia 31 stycznia 2004 r. Nr 14, jak pokazano w poniższej tabeli:

Marka stopu

Udział masowy,%

Krzem/

Węgiel

Siarka

Fosfor

Aluminium

Mangan

Chrome

Nie więcej niż

FeSi 75

over 74 « 80 «

0,2

0,02

0,05

3,0

0,5

0,5

FeSi 70

over 68 « 74 «

0,2

0,02

0,05

2,5

0,5

0,5

FeSi 65

from 63 « 68 «

0,2

0,02

0,05

2,5

0,5

0,5

FeSi 45

from 41 « 47 «

0,2

0,02

0,05

2,0

1,0

0,5

Na przykład:

Żelazokrzem FeSi 65-3 (10-80): żelazokrzem z udziałem masowym krzemu jest większy od 63,0 do 68,0%, frakcji 3 (frakcja 10-80).