Produkty

Zelazokrzemomangan marki SiMn 25


Żelazokrzemomangan marki SiMn25 stosowany jest do stopowania i odtleniania stali i stopów, oraz do produkcji stopów manganu jako krzemionkowych reduktorów. Zgodnie z składem chemicznym i granulometrycznym musi spełniać wymagania DSTU 3548 - 97.