Produkty

Sredniowęglowy żelazomangan FeMn 88


Średni węgiel żelazomanganu stosuje się do stopowania i odtleniania stali i stopów. Skład chemiczny i właściwości fizyczne stopu muszą spełniać wymagania DSTU 3547 -97.