FIRMA OFERTA TECHNOLOGIA KONTAKT LOKALIZACJA PRASA
PRODUCENT  ŻELAZOMANGANU  WYSOKOWĘGLOWEGO  FeMn HC
O NAS:
Firma STALMAG Sp. z o.o. specjalizuje się i kontynuuje wieloletnią tradycję w produkcji żelazomanganu wysokowęglowego, wielko-piecową metodą wytopu. Siedziba z zakładem produkcyjnym żelazostopów znajduje się w Nowym Bytomiu, dzielnicy miasta Ruda Śląska. Rozwój gospodarczy miasta wiąże się z powsta-waniem zakładów przemysłowych z sektora górniczo-hutniczego, którego tradycja sięga XIX wieku.
KNOW-HOW
Wysoka znajomość procesu produkcji wielkopiecowej oraz kwalifi-kacje załogi są gwarancją wysokiej jakości oferowanych wyrobów i usług.
Copyright ©: STALMAG 2005