FIRMA OFERTA TECHNOLOGIA KONTAKT LOKALIZACJA PRASA
HANDEL PRODUKTAMI DLA PRZEMYSŁU
O NAS
Firma STALMAG Sp. z o.o. dokonała w ostatnich latach zmiany zakresu działalności odchodząc od produkcji żelazomanganu na rzecz handlu żelazostopami i surowcami do ich produkcji; rudami, koksem. Zajęcie ugruntowanej pozycji na rynku żelazostopów pozwoliło na rozszerzenie działalności na nowe obszary.

NOWE ZAKRESY DZIAŁALNOŚCI
handel mocznikiem, amoniakiem, nawozami, kondensatem gazu, wyrobami chemicznymi dla rolnictwa, papierni i metalurgii, ropą naftową.
Copyright ©: STALMAG 2016